Faznet-Gorontalo Server

Speedtest server provided by Faznet-Gorontalo in Gorontalo, Indonesia

Server ID
37697
Location
Gorontalo, Indonesia
Provider
Faznet-Gorontalo
Latitude
0.5435
Longitude
123.0568
Server Host
v95.faznet.co.id:8080
URL
http://v95.faznet.co.id:8080/speedtest/upload.php


How to use speedtest-cli to Gorontalo [Faznet-Gorontalo]

wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest.py
python speedtest.py  [check speedtest without specifying a server]
python speedtest.py --server 37697